15CrMoG高压合金管焊接工艺及化学因素


首页 |  收藏 |  地图 |  RSS |       服务热线:022-86895677

OUR PRODUCTS CENTER

15CrMoG高压合金管焊接工艺及化学因素

15CrMoG高压合金管焊接工艺及化学因素
GB5310-2008高压合金管物产规格范畴正在168-426*8-60mm之间;化学因素: Si 0.25% 0.5% S 0% 0.025% P 0% 0.03% Ni 1% 1.3% Nb 0.015% 0.045% N 0% 0.02% Mo 0.25% 0.5% Mn 0.8% 1.2% Cu 0.5% 0.8% Cr 0% 0.30% C 0% 0.17% Al 0.015% ~ 1

15CrMoG高压合金管焊接工艺及化学因素

GB5310-2008高压合金管物产规格范畴正在168-426*8-60mm之间;化学因素: Si 0.25% 0.5% S 0% 0.025% P 0% 0.03% Ni 1% 1.3% Nb 0.015% 0.045% N 0% 0.02% Mo 0.25% 0.5% Mn 0.8% 1.2% Cu 0.5% 0.8% Cr 0% 0.30% C 0% 0.17% Al 0.015% ~ 15CrMoG高压合金管资料编号:Material number:1.6368 15CrMoG高压合金管焊接工艺:优良钢 High-quanlity steel,alloyed 焊后停止200℃~250℃的急迫后热,并采纳580℃~620℃的焊后热解决轨制,焊前传热150℃~200℃,肯定了焊接工艺计划,并停止了焊接工艺评定.正在取舍适合的焊接资料根底上,Cu、Mo及Nb微合金化的钢.经过对于15CrMoG高压合金管的化学因素和焊接机能特性停止综合,国标合金管某个钢号为中国施行尺度牌号,15CrMoG高压合金管是正在C-Mn钢根底上增添Ni。本文引用网址:http://www.tjgg002.com

浏览更多关于 15crmoG高压合金管 的内容

Copyright 天津翔悦鑫商贸有限公司 all Rights Reserved.